ครูทูป

โฆษณา

ทดสอบบบบบบ


ข้อสอบทดสอบค่ะ


ส่งurl wordpress ที่นี่ค่ะ

ส่งurl wordpress ที่นี่ค่ะ
ขอให้คุณครู พิมพ์ชื่อ โรงเรียน และ copy url wordpress ส่งที่นะคะ

ตัวอย่าง

นางสาว อริศรา สะสม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
http://kruarisara.wordpress.com/


ใบงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

ให้นักเรียนออกแบบโลโก้งานแข่งเรือ ออกพรรษา


ใบงานสำหรับนักเรียนม2

ให้นักเรียนสำรวจ ต้นไม้ในโรงเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน


การจัดการสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

ให้นักเรียนศึกษาวีดีโอนี้แล้วตอบคำถาม